Przyjęcie zaktualizowanego projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - do dalszych prac

Data opublikowania: 2 lutego 2022

Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Flaga unii
Flaga unii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4799/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. przyjął zaktualizowany projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, uwzględniający uwagi z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

 

Załączone pliki: