Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogram naborów wniosków.

Przed przystąpieniem do naborów dowiedz się co musisz wiedzieć, żeby prawidłowo zrealizować projekt.

 

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-247/19 w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie)

8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Nabór zakończył się

  • Data opublikowania: 27 marca 2019

Strona 9 z 33

Przejdź do strony