Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogram naborów wniosków.

Przed przystąpieniem do naborów dowiedz się co musisz wiedzieć, żeby prawidłowo zrealizować projekt.

 

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-243/19 w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie)

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Nabór zakończył się

  • Data opublikowania: 27 lutego 2019

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-242/19 w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Nabór zakończył się

  • Data opublikowania: 27 lutego 2019

Strona 10 z 33

Przejdź do strony