Będą uczyć, jak uzyskać dotacje unijne na zdrowie dla pracowników. Bezpłatne warsztaty!

Data opublikowania: 29 stycznia 2024
Będą uczyć, jak uzyskać dotacje unijne na zdrowie dla pracowników. Bezpłatne warsztaty!
Będą uczyć, jak uzyskać dotacje unijne na zdrowie dla pracowników. Bezpłatne warsztaty!

20 mln PLN – tyle wynosi łączne dofinansowanie projektów z Unii na wsparcie zdrowia świętokrzyskich pracowników oraz profilaktykę chorób zawodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jest niezbędne, by uzyskać dofinansowanie w ramach aktualnego naboru projektów, skorzystaj 5 lutego z warsztatów on-line.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na bezpłatne warsztaty w formule on-line, dotyczące projektów programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”, poświęconych wsparciu zdrowia pracowników. Spotkanie będzie dotyczyło trwającego aktualnie naboru z Działania 7.1 FEŚ 2021-2027 „Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników”. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest przez DW EFS od 26 stycznia do 5 marca 2024 r. Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja, niezbędna do przygotowania projektów, dostępne są na portalu FEŚ 2021-2027

W ramach projektów, biorących udział w tym naborze, można zaplanować szereg działań, które będą kompleksowo wspierać zdrowie osób pracujących:

  • Pakiety badań diagnostycznych dla pracowników, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (płci, wieku i charakteru wykonywanej pracy), wykraczające poza zakres podstawowych badań profilaktycznych;
  • Pakiety rehabilitacyjne dla pracowników, umożliwiające powrót do pracy lub pozostanie pozostania w pracy, tj. utrzymanie zatrudniania (z pakietów rehabilitacyjnych mogą również korzystać pracownicy przebywający na długotrwałych zwolnieniach lekarskich);
  • Wykłady, warsztaty, szkolenia i inne formy edukacji zbiorowej, dotyczące m. in.: właściwej organizacji stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, diagnozowania zachowań zdrowotnych pracowników na danym stanowisku pracy, ćwiczeń korekcyjnych zapobiegających wadom postawy lub nadmiernym obciążeniom organizmu, a także edukacja w zakresie chorób cywilizacyjnych (tj. profilaktyka uzależnień, radzenie sobie ze stresem itp.). Ww. szkolenia, warsztaty lub inne formy edukacji powinny być prowadzone w miejscu pracy (terenie zakładu pracy, firmy, urzędu itd.) przez specjalistów z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem (tj. przez fizjoterapeutę, psychologa lub psychoterapeutę);
  • Doposażenie/ wyposażenie stanowisk pracy, w celu poprawy ergonomii lub podniesienia bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku;
  • W razie potrzeby kursy lub szkolenia przekwalifikowujące pracowników do wykonywania innej, mniej obciążającej ich zdrowie pracy (na innym stanowisku);
  • Działania wspierające równe traktowanie i niedyskryminację wśród pracowników np. szkolenia na temat niedyskryminacji w miejscu pracy.

Warsztaty odbędą się 5 lutego 2024 r., w godz. 10.00 – 12.00 w formule on-line.

Formuła warsztatów przewiduje m. in.:

  • prezentację najważniejszych zapisów regulaminu naboru z Działania 7.1,
  • przedstawienie kluczowych zasad tworzenia projektu z wykorzystaniem generatora wniosków SOWA EFS, 
  • odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 2 lutego 2024 roku do godz. 12.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji i kontakt telefoniczny. W tytule wiadomości należy umieścić datę oraz temat warsztatów.

W odpowiedzi na nadesłane zgłoszenie przesłany zostanie link niezbędny do udziału w szkoleniu. Link zostanie przesłany mailem zwrotnym w dniu szkolenia, do godz. 9.30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego, nr tel. 41 395 17 76.

Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.

Galeria zdjęć