XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 10 listopada 2021
XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

We wtorek 9 listopada 2021 r. w siedzibie Targów Kielce S.A., odbyło się XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący KM RPOWŚ 2014-2020 Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W obradach Komitetu prowadzonych w trybie hybrydowym, udział wzięli także Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, jak również przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentował: Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, Pani Katarzyna Kubicka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Danuta Illg-Hadała – Urząd Miasta Kielce – Biuro ZIT KOF.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie aktualizacji ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich działań/poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) oraz w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ponadto, zaprezentowano założenia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz przedstawiono wyniki badania ax-ante Instrumentów Finansowych dla Programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załączone pliki: