Konferencja podsumowująca konkurs na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Data opublikowania: 15 września 2017
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny

W czwartek, 14 września 2017r. Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, zorganizował konferencję podsumowującą projekt pn. Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele świętokrzyskich gmin, poprowadził Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, który na początku przywitał zebranych gości oraz przedstawił zagadnienia będące przedmiotem spotkania.

W pierwszej części konferencji Pani Kierownik Jadwiga Głowienka podsumowała przebieg „Konkursu”  zarówno od strony merytorycznych rezultatów, finansowej, jak również  danych liczbowych.

Następnie Pani Aleksandra Kułaczkowska z Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju przedstawiła nowe podejście do rewitalizacji oraz pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów.

Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprezentował aktualne informacje dot. wdrażania Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ 2014-2020.

W drugiej części konferencji Pani Aneta Nasternak-Kmieć, pełnomocnik Prezydenta Starchowic ds. rewitalizacji, zapoznała uczestników z  modelową rewitalizacją na przykładzie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny prowadzony przez  Pana Tomasza Janusza, do którego zostali zaproszeni: Pan Grzegorz Dziubek – Burmistrz Włoszczowy, Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza, Pan Zdzisław Wrzałka – Wójt Miedzianej Góry oraz Pani Aneta Nasternak Kmieć – przedstawiciel Miasta Starachowice. Uczestnicy panelu podzielili się refleksjami z przeprowadzonych konsultacji społecznych w gminach i ich znaczenia w procesie  opracowania programów rewitalizacyjnych. 

 

 

 

Galeria zdjęć

Panel dyskusyjny
Aleksandra Kułaczkowska – przedstawiciel Departamentu Programów Pomocowych  Ministerstwa Rozwoju
Konferencja podsumowująca konkurs na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
Aneta Nasternak-Kmieć - pełnomocnik Prezydenta Starachowic ds. rewitalizacji
Konferencja podsumowująca konkurs na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
Konferencja podsumowująca konkurs na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
Konferencja podsumowująca konkurs na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego