Informacja dla dotacjobiorców dotycząca przygotowania danych do umów na Programy Rewitalizacji

Data opublikowania: 5 lipca 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w dniu 05. 07. 2016 r.,  zgodnie uchwałą Nr 1679/16 zatwierdzającą  listę projektów w konkursie na przygotowanie Programu Rewitalizacji, rozesłał do wszystkich opiekunów projektów wskazanych we wnioskach o dofinansowanie e-mailem, prośbę o przesłanie numerów rachunku oraz nazwy banku, w którym zostanie założony rachunek bankowy  do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej. Jednocześnie  poproszono Gminy o przesłanie do Członka Zespołu ds. Rewitalizacji, będącego opiekunem danej Gminy, skanu  informacji potwierdzającej posiadanie takiego rachunku bankowego oraz w przypadku gdyby umowę podpisywać będzie inna osoba niż wskazana we wniosku o dofinansowania, przesłanie pełnomocnictwa do wykonywania takiej czynności.