Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.

Data opublikowania: 10 listopada 2016
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.

Uczymy się nowego podejścia do rewitalizacji – spotkanie edukacyjne dla samorządów

W dniu 4 listopada br. w Sandomierzu Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, zorganizował,  w ramach Konkursu dotacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, spotkanie edukacyjne dla  wszystkich gmin zlokalizowanych w następujących powiatach Województwa Świętokrzyskiego: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, buskim i staszowskim

Spotkanie, w którym  uczestniczyli  przedstawiciele 39 gmin  rozpoczęło się od wizyty plenerowej na terenie przeznaczonym do rewitalizacji Sandomierza. Następnie zaproszeni goście udali się na Zamek Królewski w Sandomierzu, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli gmin uczestniczył również: Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, który przywitał zebranych gości oraz przedstawił istotę rewitalizacji, jako ważnego, trudnego i długotrwałego procesu służącego wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Nakreślił również tematykę trzech prezentacji, które zostaną przedstawione na spotkaniu.

Jako pierwsi wystąpili:  Pan Marek Bronkowski  - Burmistrz Sandomierza oraz Pani Katarzyna Zioło - Asystent Burmistrza, którzy w swej prezentacji przedstawili założenia rewitalizacyjne Sandomierza.

Jako drugi wystąpił Pan Andrzej Brzozowy  - ekspert ds. rewitalizacji, który przedstawił cechy prawidłowo przygotowanego programu rewitalizacji, oraz nakreślił zasadnicze kierunki  warunkujące  zrozumienie nowego podejścia do rewitalizacji jako długofalowego procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. W swoim wystąpieniu ekspert podkreślił konieczność prowadzenia działań rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy, silnie  zintegrowanych  na rzecz lokalnej społeczności,  skoncentrowanych terytorialnie, prowadzonych przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego lub gminnego programu rewitalizacji.

Następnie Pan  Artur Musiał z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówił zasady ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Spotkanie podsumował i zakończył Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej

Galeria zdjęć

Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Sandomierzu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4.11.2016r. – informacje ze spotkania.