Spotkania edukacyjne dla gmin Województwa Świętokrzyskiego

Data opublikowania: 23 listopada 2016

Departament Polityki Regionalnej działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach ogłoszonego Konkursu Dotacji, zorganizuje  dwa spotkania edukacyjne  dla wszystkich gmin  Województwa Świętokrzyskiego mające na celu upowszechnianie zagadnień związanych z nowym podejściem do procesu rewitalizacji i jego znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego Gmin.

 Planowane terminy spotkań:

  • w dniu 28 listopada  2016r. o godz. 10.45 w Skarżysku Kamiennej w Hotelu : Promień” ul. Legionów 105 dla gmin zlokalizowanych w następujących powiatach:, skarżyskim, koneckim, starachowickim i  kieleckim oraz Miasta Kielce.
  • w dniu 9 grudnia  2016r. o godz. 9.00 we  Włoszczowie  w Domu Kultury ul. Wiśniowa 19 dla gmin z terenu Powiatów: jędrzejowski, włoszczowski, pińczowski i kazimierski.

 Jednocześnie informujemy, że w ślad za niniejszą informacją, zostały wysłane (na dzień 28.11) i zostaną wysłane (na dzień 9.12) do wszystkich gmin indywidualne zaproszenia na w/w spotkania.