Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.

Data opublikowania: 29 listopada 2016
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.

               W dniu 28 listopada br. w Skarżysku – Kamiennej odbyło się drugie z trzech zaplanowanych przez Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, spotkań edukacyjnych dla  Gmin z czterech powiatów Województwa Świętokrzyskiego tj. skarżyskiego, koneckiego, kieleckiego i starachowickiego w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

               Spotkanie rozpoczęło się od wizyty plenerowej, którą poprowadziła Pani Monika – Kocia -  Kierownik Biura Rozwoju Miasta Skarżysko – Kamienna pokazując tereny powojskowe i przemysłowe, które zostały przeznaczone do rewitalizacji Skarżyska - Kamiennej. Dalsza część spotkania odbyła się w „Hotelu Promień”.

               Na wstępie Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, przywitał zebranych gości oraz przedstawił istotę rewitalizacji, jako ważnego, trudnego i długotrwałego procesu służącego wyprowadzaniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego.

               Następnie Pan Andrzej Brzeziński – Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamienna w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z wyboru Skarżyska – Kamiennej na spotkanie i możliwości zaprezentowania terenów, na których będzie przeprowadzona rewitalizacja Miasta.

               Jako pierwszy swoją prezentację przedstawił Pan Janusz Gruszczyński – Architekt Pracowni Projektowej, który omówił założenia wykonania części architektonicznej terenu przeznaczonego do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Skarżyska – Kamiennej.

               Jako drugi wystąpił Pan Paweł Dryl – Przedstawiciel Logo Consulting Sp. z. o.o, który omówił założenia i zakres prac, jaki towarzyszy opracowaniu GPR Skarżyska – Kamiennej.

               Jako trzeci wystąpił Pan Andrzej Brzozowy - ekspert ds. rewitalizacji, który przedstawił nowe podejście do rewitalizacji jako procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych

               Następnie Pan  Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówił zasady ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

               Po wielowątkowej, merytorycznej dyskusji dotyczącej zarówno procesu rewitalizacji jak i szczegółów związanych z  konkursem na projekty rewitalizacyjne, spotkanie podsumował i zakończył Pan Tomasz Janusz– Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Galeria zdjęć

Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.
Spotkanie edukacyjne w Skarżysku – Kamiennej dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.11.2016r. – informacje ze spotkania.