Zmiana Regulaminu "Konkursu dotacji dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji"

Data opublikowania: 6 grudnia 2016

Informacja dla gmin województwa świętokrzyskiego związana  z opublikowaną zmianą regulaminu „Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Departament Polityki Regionalnej (DPR), odpowiedzialny z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za przeprowadzenie Konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, uprzejmie informuje, że:

  • Zmianie uległ pkt. 11.2 Regulaminu Konkursu dotacji, który daje możliwość złożenia do DPR przyjętych uchwałą Rady Gminy/Miasta Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji (LPR/GPR) do dnia 31 marca 2017 r.
  • Zmiana Regulaminu Konkursu dotacji nie oznacza automatycznej zgody Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu ukończenia zadań, realizowanych przez poszczególnych dotacjobiorców. Decyzja w tej sprawie będzie podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem terminów niezbędnych do dokonania przez Urząd Marszałkowski weryfikacji przekazanego LPR/GPR, jak również umożliwiających aplikowanie przez gminę o środki na realizację projektu rewitalizacyjnego w ramach Działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, w ramach RPOWŚ 2014-2020.

 

Załączone pliki: