Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.

Data opublikowania: 13 grudnia 2016
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.

W dniu 9 grudnia br. we Włoszczowie odbyło się ostatnie z cyklu spotkań edukacyjnych zaplanowanych przez Departament Polityki Regionalnej, Oddział Programowania Strategicznego i Analiz, dla Gmin z czterech powiatów Województwa Świętokrzyskiego tj. włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Spotkanie rozpoczął  Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, który przywitał zebranych gości oraz przedstawił istotę rewitalizacji.

Jako drugi wystąpił Pan Grzegorz Dziubek – Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa, który zaprezentował wielokryterialną analizę przestrzenną Gminy Włoszczowa oraz przybliżył  jej walory i atrakcje.

Jako trzeci wystąpił Pan Andrzej Brzozowy - ekspert ds. rewitalizacji, który przedstawił nowe podejście do rewitalizacji jako procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych

Następnie Pan  Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówił zasady ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Spotkanie podsumował i zakończył Pan Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

 

Galeria zdjęć

Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.
Spotkanie edukacyjne we Włoszczowie dla Samorządów Województwa Świętokrzyskiego w dniu 09.12.2016 r.

Załączone pliki: