Najważniejsze informacje

Wiadomości

Pierwszy spektakl coraz bliżej

Trwają prace budowlane w zabytkowej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 32, do której już wkrótce powróci zespół Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Modernizację zabytkowego gmachu wsparły Fundusze Europejskie.

 • Samochód ratowniczo-gaśniczego OSP w Krasocinie

  Sukcesy projektów

  Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa na terenie gminy Krasocin, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

  dofinansowanie z UE:

  591 957,18 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wraz z samochodem do jednostki trafił obowiązkowy do zakupu w ramach dotacji sprzęt strażacki, tj. motopompa szlamowa, radiostacje oraz sprzęt ratowniczy