Najważniejsze informacje

Wiadomości

Unijne rozdanie na badania i rozwój

Kolejne rozdanie unijnych funduszy dla przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego stało się faktem! Zarząd Województwa rozstrzygnął konkursy na dofinansowanie prac badawczych i zakup infrastruktury rozwojowej.

O dobrych praktykach wykorzystania instrumentów zwrotnych w dobie pandemii covid podczas III Miedzynarodowego spotkania partnerów projektu „ATM FOR SME`s”

W dniach 22 – 23 czerwca 2022 r. odbyło się III spotkanie partnerów w ramach międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Po długiej przerwie spowodowanej trwającą w Europie pandemią COVID-19, partnerzy projektu spotkali się osobiście we Włoszech, Cagliari.

 • Laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych

  Sukcesy projektów

  Zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych szansą na podniesienie innowacyjności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwie F.H „BARWA”

  dofinansowanie z UE:

  381 412,32 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakres projektu obejmował zakup 15 pozycji aparatury naukowo-badawczej niezbędnej w prowadzeniu prac B+R. Do osiągnięć projektu wpisuje się powstanie dwóch nowych produktów oraz zgłoszenie jednego wniosku patentowego.