Najważniejsze informacje

Wiadomości

Polska Wschodnia. Uchwały opublikowane

Informujemy, że uchwały przyjęte 23 maja 2023 r. przez Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 są już dostępne na stronie internetowej programu.

Fundusze unijne na mieszkania socjalne

Mieszkania socjalne dla uchodźców – na taką formę wsparcia  będą mogli liczyć obywatele Ukrainy, którzy znaleźli gościnę w naszym regionie. Na ten cel zostanie przeznaczone prawie 4,7 mln zł unijnego dofinansowania.

Rozmawiali o funduszach unijnych

Trwają kolejne spotkania informacyjne dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Z prezesami kieleckich spółdzielni mieszkaniowych oraz przewodniczącymi rad nadzorczych spotkały się wicemarszałek Renata Janik oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

 • Kieleckie Centrum Kształcenia Zawodowego

  Sukcesy projektów

  Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  31 105 000,00 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakres zadań obejmował prace budowlane takie jak utworzenie kompleksu budynków dydaktycznych o różnej funkcji wraz z zagospodarowaniem oraz zakup, instalacji i uruchomienie wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz wpłynęła na rozwój potencjału edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego