Najważniejsze informacje

Wiadomości

 • Średni samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Skarżysko-Kamienna

  Sukcesy projektów

  Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego wraz z wyposażeniem

  dofinansowanie z UE:

  569 643,75 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekt miał na celu podniesienie sprawności działania jednostki OSP, zwiększenie efektywności akcji ratowniczych oraz usuwanie skutków zagrożeń naturalnych.