Najważniejsze informacje

Wiadomości

 • Budynki dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Sukcesy projektów

  Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych

  dofinansowanie z UE:

  13 900 115,27 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Głównym celem projektu było wyeksponowanie walorów architektoniczno-historycznych budynku, aby został zachowany charakter dawnej zabudowy terenu i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej.