Najważniejsze informacje

Wiadomości

 • Rondo na zbiegu ulic Zagnańskiej i Witosa

  Sukcesy projektów

  Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską

  dofinansowanie z UE:

  96 468 878,46 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projektu obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej w tym roboty budowlano-montażowe – rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa, budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską, przebudowę ul. Szybowcowej , w tym także drogi serwisowe, skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, obiekty mostowe, odwodnienie, oświetlenie.