Baza projektów celu tematycznego 8 i 9

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat kielecki

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż, 
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin).

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opatowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat opatowski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin).

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie starachowickim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat starachowicki

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin).

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat buski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • prace interwencyjne,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • szkolenia,
 • poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin).

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin)

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w gminie Miasto Kielce (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Miasto Kielce

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • staż,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe

Grupa docelowa:

 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin)

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat włoszczowski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Pośrednictwo pracy/Poradnictwo zawodowe, Staże, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostającym bez pracy i zarejestrowanym w PUP we Włoszczowie jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należą przynajmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, osoby z niskimi kwalifikacjami.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat ostrowiecki

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy, szkolenia.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z kategorii: kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami. Zgodnie z kryteriami dostępu udział osób długotrwale bezrobotnych będzie stanowić co najmniej 25% uczestników projektu.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 stycznia 2019 (wtorek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat staszowski

Rekrutacja:

1 stycznia 2019 (wtorek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia i uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • staże, prace interwencyjne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje/doposażenie stanowiska pracy.

Grupa docelowa:

Osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do przynajmniej jednej z kategorii: osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami, osób po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pińczowskim (V)

Okres realizacji projektu:

Projekt zakończył się 1 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Obszar realizacji projektu:

Powiat pińczowski

Rekrutacja:

1 kwietnia 2019 (poniedziałek) - 31 grudnia 2019 (wtorek)

Formy wsparcia:

Indywidualny plan działania, Staże, Prace interwencyjne, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotna, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami.

Cel tematyczny:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników